skip to Main Content

If anyone is looking for the original name in English/Spanish of the song “Ngày Vui Đêm Nay” (í ô à)

The original version is Cuentame (The Speak Up Mambo) by The Manhattan Transfer.

Knowing only the Vietnamese version, I had a hard time finding the original song. I hate that most “foreign” songs translated to Vietnamese simply have this in the credit line: “Nhạc Ngoại” (foreign song). If you are going to translate/record the song in Vietnamese, at least give proper credit to the original performer/composer.

Here’s the vietnamese lyrics to this song to help you googlers out there:

Í o à, í o a ê …
Í o à, í o a ề …

Chiều lắng xuống, rừng vang tiếng ca mừng
Lửa bốc cháy rực lên nhg tiếng ân tình,
Thiết tha ôi ngàn lời ca đắm say ngập trời ngất ngây

Này má thắm, này môi mắt đa tình
Làm say mê, làm ngây ngất ân tình
Trái tim theo nhịp vang vang đắm say triền miên thiết tha

Hãy vui đêm nay, nét môi thơm nồng ái ân !

( nhạc….. )

Hãy cho tim non đắm say mơ mộng vòng tay ân ái,
Hát lên muôn ngàn câu hát ngất ngây tình yêu đắm say !

Í o a, í o a ê …
Í o a, í o a ề …
Í o a, í o a ê …
Í o a, í o a ề …
u u u u u ….

Này má thắm, này môi mắt đa tình
Làm say mê, làm ngây ngất ân tình
Trái tim theo nhịp vang vang đắm say triền miên thiết tha

Hãy vui đêm nay, nét môi thơm nồng ái ân

Back To Top